Keyword

Cost accounting, customer, management accounting

Abstract

The aim of this article is to present partial results of a conducted survey on the needs of the application of customer cost accounting and to provide a definition and concept of the general model of customer cost accounting. Customer cost accounting is a tool of management accounting, which task is to help managers in managing customer relationships. Optimization of these relationships is to be realized thanks tocorrect determination of profitability of those relationships, and properly run customer cost accounting is required to determine the profitability of those relationships.


Full Text : PDF

References
 1. Ackoff R.L., Decyzje optymalne w badaniach stosowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1969.
 2. CIMA Official Terminology, 2005 Edition, CIMA Publishing, Oxford 2005.
 3. Flejterski S., Metodologia finansów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 4. Garrison R. H., Managerial Accounting. Concepts for Planning, Control and Decision Making, Irwin, 
 5. Homewood, Boston 1991.
 6. Gomółka Z., Cybernetyka w zarządzaniu. Modelowanie cybernetyczne. Sterowanie systemami, Agencja 
 7. Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 8. Horngren C. T., Bhimani A., Foster G., Datar S. M., Management and Cost Accounting, Prentice Hall
 9.  Europe, London 1999.
 10. Horngren C. T., Datar S. M., Foster G., Cost Accounting. A Managerial Emphasis, 12th Edition, Prentice 
 11. Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2006.
 12. Lew G., Rachunek kosztów klienta w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym, Oficyna Wydawnicza 
 13. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015.  
 14. Lucey T., Management Accounting, DP Publications Ltd., 5th edition, London 2003.
 15. Mattessich R., Accounting and Analytical Methods, Irwin, Homewood, Illinois 1964.
 16. Matuszewicz J., Rachunek kosztów, Finans – Servis, Warszawa 1994. 
 17. Meigs R.F., Meigs W.B., Financial Accounting, Mc Graw Hill Publishing Company, New York 1995.
 18. Nita B., Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 19. Nowak E., Rachunek kosztów w jednostkach gospodarczych, Ekspert, Wrocław 2011.
 20. Nowak W.A., O konceptualnej podstawie sprawozdawczości finansowej. Perspektywa angloamerykańska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007. 
 21. Smith M., Research Methods in Accounting, 3th edition, Sage Publications, London 2014.
 22. Sołtysiak M., Menedżerowie w procesie zarządzania ryzykiem, Modern Management Review -  Quarterly, 
 23. Volume XIX Research Journal 21 (2/2014), Rzeszów 2014.
 24. Stickney C. P., Well R. L., Financial Accounting, Dryden Press, New York 1997.
 25. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz.U. 2013 r., poz. 330 z póź. zm.